Публична покана МИГ Чирпан - организиране на пътувания с практическа насоченост