Публична покана МИГ Чирпан - Организиране и провеждане на форум

Публична покана МИГ Чирпан - Организиране и провеждане на форум, обучение и пътувания с практическа насоченост на територията на МИГ от страната за екипа на МИГ Чирпан, Управителния съвет, местни лидери и бенефициенти