Обучение ЕС и обмен на добри практики в Гърция и Испания.

Обучение ЕС и обмен на добри практики в Гърция и Испания.

 

Ривас Тур ЕООД, в качеството си на изпълнител, организира  Обучение с практическа насоченост на територията на  две МИГ от Гърция с цел придобиване на умения за ефективно прилагане на СВОМР, добри практики и обмяна на опит. В обучението взеха участие  екипа на СНЦ „МИГ Чирпан“ и членове на колективния върховен орган на сдружението.

По време на посещението в Гърция осъществихме срещи с представители на две МИГ, с които обсъдихме различни теми свързани с прилагането на ВОМР.

1. Напредък по прилагане на Подхода ВОМР и запознаване с добри практики от реализирани проекти;

2. Обсъждане на предизвикателства и проблеми по прилагане на подхода ВОМР и мерки за преодоляването им;

3. Междинна оценка по изпълнение на стратегиите за ВОМР.

Посетихме обекти, реализирали проекти към МИГ, запознахме се с добри практики на съфинансиране и създаване на малки и средни семейни фирми, занимаващи се с преработка и производство на местни продукти.

1.Регионална Дирекция за Развитие РОДОПИ (Regional Development Agency of Rodopi S.A.), гр. Комотини . Посетени обекти, получили финансиране чрез Местната инициативна група: винарна,  стаи за гости, ресторант със зимна градина.

2. Агенция за Развитие на Кавала (Development Agency of Kavala S.A.)

3. Винарна Крисуполи

4. Хотел ОАК в Керамоти

5. Семейна селскостопанска ферма ТЕОДИС в Комотини

 

По време на срещите и разговорите с представителите на двата МИГ-а от Гърция, бе засегната темата за сътрудничеството между всички субекти - действащи лица от територията на МИГ. Бе подчертана ролята на МИГ-а  за подпомагане и развиване на дейности свързани с местните продукти и преработката им.

По време на пътуването до територията на МИГ „Сиерра Оесте де Мадрид“ в Испания осъществихме няколко срещи, посещения и беседи за прилагането на ВОМР.

1. Хоризонтални политики по прилагане на подхода ВОМР;

2. Привличане на жени, уязвими групи от населението, включително роми в процеса;

3. Посещение на социални проекти, изпълнявани от представители на уязвими групи от населението

 Посетихме обекти, реализирали проекти към МИГ и опознахме принципите на действие в мрежа сред всички икономически субекти на територията на МИГ-а.

Групата беше посрещната от Роберто Наварро  - Директор на МИГ-а, който ни представи дейностите, осъществявани от МИГ  в продължение на 4 програмни периода по ЛИДЕР.

 

Посетени бяха обекти, реализирани проекти на територията на МИГ-а :

  1. Манастир Санта Мария Ла Реал – пример за публично-частно партньорство с усвоени средства по програма ЛИДЕР за реставриране и опазване на културно-историческото наследство.
  2. Парк Амазония – природна забележителност, с реализирани малки проекти към МИГ-а за рекреативни дейности и съоражения.
  3. Хотел-ресторант „Хасиенда Ла Корасера“, с реализиран проект за възстановяване на стара сграда и изграждането на хотелска и ресторантска част. С проект към МИГ-а е направено оборудването на ресторанта и част от обзавеждането на хотела.
  4. Крепостта „Ла Корасера“ – обект с историческа стойност и с подчертан туристически интерес, който се възстановява и адаптира към посетителите чрез проекти към МИГ-а.
  5. „Парке Едукасион Виал“ - Обучителен парк-игрище за трениране на деца от местното училище и запознаването им с правилата за движение. Проектът е съвместен между общинско училище и частна фирма.
  6. Старчески дом „Алдеа дел Фресно“ – реализиран проект към МИГ-а за оборудването и обзавеждане на дома.
  7. Къща за гости „Каса де ла Лабранса“ – напълно възстановена в автентичния й вид и с автентични материали къща от хотелски тип. Собственикът е реализирал проект към МИГ-а за кухненско оборудване и СМР.

По време на дискусиите с представителите на МИГ „Сиерра Оесте де Мадрид“ бе подчертана ролята на МИГ-а  за подпомагане на местните икономически субекти и развиване на дейности, свързани с опазването на културно-историческото наследство и околната среда, както и съхраняването на традиционните производства в региона. Един от приоритетите в работата на МИГ-а е задържане на младите хора в селските територии и повишаване качеството на живот на село.