Начало

Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

 

ПГСС гр. Чирпан набира кандидати за обучение

ПГСС гр. Чирпан набира кандидати за обучение

 

ОБЯВА

ПГСС ГР. ЧИРПАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ ПО ДОГОВОР №34/1/1110822:

„Устойчиво управление на земеделската земя“ – 30 часа – брой курсисти 10.
Начало на курса – 23.02.2015 г.; Край на курса – 27.02.2015 г.
Срок за набиране на кандидати – 21.01.2015 г. - 20.02.2015 г.;

Фолклорната магия, наследена от предците, живее в детските сърца!

Фолклорната магия, наследена от предците, живее в детските сърца!

 

Първи реализиран общински проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

Първи реализиран общински проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

 

МИГ Чирпан обявява нов прием на проектни предложения

МИГ Чирпан обявява нов прием на проектни предложения

 

Пътуване с практическа насоченост в Италия

Пътуване с практическа насоченост в Италия

 

Обмен на добри практики по програма ЛИДЕР между МИГ Чирпан и Местни инициативни групи от о. Крит, Гърция

Обмен на добри практики по програма ЛИДЕР между МИГ Чирпан и Местни инициативни групи от о. Крит, Гърция

 

Посещението с практическа насоченост се проведе в периода от 28 май 2014 г. до 01 юни 2014 г. на остров Крит, Гърция. В него взеха участие административният екип на МИГ Чирпан и членовете на Управителния съвет.

Нови успехи за МИГ Чирпан

Нови успехи за МИГ Чирпан

 

Днес 14.05.2014 г. бяха одобрени три нови проекта предложени от Местна инициативна група Чирпан.Щастливите бенефициенти са НЧ "Отец Паисий-1903" с. Средно градище с проект по мярка 323"Опазване и подобряване на културното наследство" и община Чирпан с два проекта по мярка 322"Обновяване и развитие на населените места".

Pages