Начало

Приключи изпълнението на Договор №РД50-146/13.10.2011 г.

Приключи изпълнението на Договор №РД50-146/13.10.2011 г.

 

На 30 септември 2015 г. МИГ Чирпан приключи изпълнението на Договор № РД50-146/13.10.2011 г. по мярка 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.

Покана

Покана

 

МИГ Чирпан кани всички бенефициенти към Стратегията за местно развитие, местни лидери, представители на бизнеса, земеделски производители, представители на читалища, неправителствени организации, общински съветници, граждани и медии на Информационно събитие. Същото има за цел да запознае обществеността с изпълнените проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан.
Информационната среща ще се състои на 12 август 2015 г. в гр. Чирпан, зала „Димитър Данаилов” на НЧ „Пейо К. Яворов 1867”. Начален час 11.30 часа.

Заповядайте!

Покана за общо събрание на СНЦ "Местна инициативна група Чирпан"

Покана за общо събрание на СНЦ "Местна инициативна група Чирпан"

 

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан” съгласно чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението има удоволствието да ви покани на Общо събрание, което ще се проведе в малка заседателна зала на Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 на 31 август 2015 г. /понеделник/ от 16.00 часа, при следния дневен ред:

МИГ Чирпан сподели опит с колегите си от МИГ „Натиблей”, о-в Сицилия, Италия

МИГ Чирпан сподели опит с колегите си от МИГ „Натиблей”, о-в Сицилия, Италия

 

МИГ Чирпан сподели опит с колегите си от МИГ „Натиблей”, о. Сицилия, Италия.
Пътуването се проведе в периода от 18 до 22 май 2015 г.

Участие на членовете на управителния съвет на МИГ Чирпан в работна среща със свои колеги от Австрия

Участие на членовете на управителния съвет на МИГ Чирпан в работна среща със свои колеги от Австрия

 

Членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Чирпан” участваха в работна среща със свои колеги от Австрия.
По време на пътуването до територията на МИГ „Елсбере Виенервалд” - Австрия, осъществено в периода 7 – 11 юни 2015 г. от Ривас Тур ЕООД, в качеството си на изпълнител организира и проведе следните дейности за групата МИГ Чирпан:

Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

 

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан” съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружението има удоволствието да ви покани на Общо събрание (отчетно-изборно), което ще се проведе в малка заседателна зала на Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 на 14 април 2015 г. /вторник/ от 16.00 часа, при следния дневен ред:

П о к а н а

П о к а н а

 

П О К А Н А

МИГ Чирпан кани всички бенефициенти към Стратегията за местно развитие, местни лидери, представители на бизнеса, земеделски производители, представители на читалища, неправителствени организации, граждани и медии на Информационно събитие. Същото има за цел да се представи напредъка по прилагане на Стратегията на територията.

Информационната среща ще се състои на 25 март 2015 г. в Голяма заседателна зала на Община Чирпан, етаж 1. Начален час 13.00 часа.

Заповядайте!

ПГСС гр. Чирпан удължава срока за набиране на кандидати за обучение

ПГСС гр. Чирпан удължава срока за набиране на кандидати за обучение

 

ПГСС гр. Чирпан удължава срока за набиране на кандидати за обучение по курс "Трайни насаждения" до 13.03.2015 г.

Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

 

Pages