Начало

Проект за развитие на конен туризъм ще се финансира по Мярка 311

Проект за развитие на конен туризъм ще се финансира по Мярка 311

 

С финансиране по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан, фирма ЕТ "СИАМ - АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ" ще закупи едно пони, девет коня - порода каракачанска и каручка. Проектът е одобрен от ДФ"Земеделие" на 15.04.2014 г.

Нов одобрен проект към Стратегията за местно развитие

Нов одобрен проект към Стратегията за местно развитие

 

На 14.04.2014 г. ДФ „Земеделие” одобри пореден проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан. Проектното предложение е на стойност 195 453,67 лв. Бенефициентът ЗП Румен Кехайов ще получи финансиране по мярка 121"Модернизиране на земеделскитет стопанства"

Пореден одобрен проект към Стратегията за местно развитие

Пореден одобрен проект към Стратегията за местно развитие

 

Важно съобщение за бенефициентите по стратегията за местно развитие

Важно съобщение за бенефициентите по стратегията за местно развитие

 

Сключено е допълнително споразумение № 50-146 от 28.01.2014 г. към договор № 50-146/13.10.2011г. между МИГ Чирпан, Министерство на земеделието и храните, и Държавен фонд Земеделие за следното:
Крайният срок за сключване на договори с получатели на финансова помощ за финансовите средства по Стратегията за местно развитие се удължава до одобряване на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от Европейската комисия, но не по-късно от 30.06.2014 г.

Приключи Трети прием на проекти

Приключи Трети прием на проекти

 

Подписаха се първите договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

Подписаха се първите договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

 

Покана

Покана

 

СНЦ „МИГ Чирпан” кани кандидатите, подали проекти по Трета покана към СМР, членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан и представители на местните медии на публична сесия за отваряне на входираните проектни предложения. Сесията ще се проведе на 10.09.2013 г. от 11.00 часа в офиса на МИГ Чирпан, Общинска администрация, ет. 4, ст.№ 9

Предстоящи обучения

Предстоящи обучения

 

Втори одобрен проект към Стратегията на МИГ Чирпан

Втори одобрен проект към Стратегията на МИГ Чирпан

 

Одобрен първи проект за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан

Одобрен първи проект за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан

05.07.2013

Първи проект към СМР на МИГ Чирпан одобри ДФ „Земеделие” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Получателят на безвъзмездната финансова помощ е Община Чирпан с проект „Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на Домашен социален патронаж – Чирпан”. Стойността на проекта е 97 786,97 лева. Предстои подписване на договор за финансиране между ДФ „Земеделие”, Община Чирпан и МИГ Чирпан.

 

Pages