Начало

Публичен дебат

Публичен дебат

 

По повод публични дебати /кръгли маси/ за бъдещето на ПРСР след 2013 г. в страната, Министерство на земеделието и храните, съвместно с Гражданско дружество „КАМПАНИЯ ОСП 2020“ ще проведе публичен дебат в община Чирпан, гр. Чирпан на 28.05.2013 г. в хотел „Водопада“, гр. Чирпан от 14.00 ч.

МИГ Чирпан посети свои колеги от МИГ Алтра Романя, Италия

МИГ Чирпан посети свои колеги от МИГ Алтра Романя, Италия

 

Посещението с практическа цел се проведе в периода от 26 до 29 април 2013г. на територията на МИГ Алтра Романя в Италия.

Групата от 12 представители на МИГ Чирпан участва в поредица от срещи, разговори и дискусии посветени на темата за развитието на бизнес на село и ролята на МИГ в управлението на територията „отдолу нагоре”.

Покана до всички заинтересовани страни

Покана до всички заинтересовани страни

КИП одобри подадените Заявления по Втора покана на МИГ Чирпан

КИП одобри подадените Заявления по Втора покана на МИГ Чирпан

Приключи приема на проекти по Първа покана към СМР на МИГ Чирпан

Приключи приема на проекти по Първа покана към СМР на МИГ Чирпан

В периода на приема 03.08.2012 г. – 10.09.2012 г. в офиса на МИГ Чирпан постъпи едно заявление за подпомагане. Проекта е по мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства”.

Проведоха се поредните обучения на екипа на МИГ и местни лидери

Проведоха се поредните обучения на екипа на МИГ и местни лидери

През периода 14 – 21 май 2012 г. се проведоха следните обучения заложени в дейностите на МИГ Чирпан:
- Дейност 5, Задача 5.1. Обучение на местни лидери за придобиване на знания за СМР;
- Дейност 5, Задача 5.2. Обучение на местни лидери за придобиване на умения за разработване на проект и подготовка на пакет от документи за кандидатстване по СМР;
- Дейност 5, Задача 5.3. Обучение на местни лидери от уязвими групи за придобиване на знания за СМР;

Обновяване на църквата „Св. Георги” в с. Изворово

Обновяване на църквата „Св. Георги” в с. Изворово

В село Изворово са готови да работят за обновяване на църквата „Св. Георги”. Това стана ясно при провелата се информационна среща между жителите на селото с представители на МИГ Чирпан.

Екипа на МИГ Чирпан посети с. Ценово

Екипа на МИГ Чирпан посети с. Ценово

Информационна среща за възможностите за кандидатстване по мерките в СМР на МИГ ЧИРПАН се проведе на 3 май в с. Ценово, община Чирпан.

Проведоха се обучения на екипа на МИГ

Проведоха се обучения на екипа на МИГ

На 23, 24, 27 и 28 април 2012 г. се проведоха обучения на екипа , ангажиран в прилагането на СМР.

Дейност 3, задача 3.1 Обучение за сработване на основния екип по прилагане на СМР.

Дейност 3, задача 3.2 Обучение на членовете на УС на МИГ и основния екип за придобиване на знания по мерките от стратегията , във връзка с прилагането и участието в Комисията за избор на проекти.

Престоят обучения за придобиване на знания за оценяване на проекти и обучения на местни лидери.

 

Пресконференция на МИГ Чирпан

Пресконференция на МИГ Чирпан

На 27 април, в 10.30 часа в голямата зала на Община Чирпан се проведе пресконференция на МИГ Чирпан на тема „Възможности за кандидатстване по мерките към СМР на МИГ Чирпан”. В пресконференцията взеха участие Изпълнителният директор на МИГ, г-н Димитър Маринов, г-жа Керка Гъчева – технически сътрудник и Борислав Колев-експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие.

 

Pages