Начало

Покана

Покана

 

СНЦ „МИГ Чирпан” кани кандидатите, подали проекти по Трета покана към СМР, членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан и представители на местните медии на публична сесия за отваряне на входираните проектни предложения. Сесията ще се проведе на 10.09.2013 г. от 11.00 часа в офиса на МИГ Чирпан, Общинска администрация, ет. 4, ст.№ 9

Предстоящи обучения

Предстоящи обучения

 

Втори одобрен проект към Стратегията на МИГ Чирпан

Втори одобрен проект към Стратегията на МИГ Чирпан

 

Одобрен първи проект за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан

Одобрен първи проект за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан

05.07.2013

Първи проект към СМР на МИГ Чирпан одобри ДФ „Земеделие” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Получателят на безвъзмездната финансова помощ е Община Чирпан с проект „Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на Домашен социален патронаж – Чирпан”. Стойността на проекта е 97 786,97 лева. Предстои подписване на договор за финансиране между ДФ „Земеделие”, Община Чирпан и МИГ Чирпан.

 

Публичен дебат

Публичен дебат

 

По повод публични дебати /кръгли маси/ за бъдещето на ПРСР след 2013 г. в страната, Министерство на земеделието и храните, съвместно с Гражданско дружество „КАМПАНИЯ ОСП 2020“ ще проведе публичен дебат в община Чирпан, гр. Чирпан на 28.05.2013 г. в хотел „Водопада“, гр. Чирпан от 14.00 ч.

МИГ Чирпан посети свои колеги от МИГ Алтра Романя, Италия

МИГ Чирпан посети свои колеги от МИГ Алтра Романя, Италия

 

Посещението с практическа цел се проведе в периода от 26 до 29 април 2013г. на територията на МИГ Алтра Романя в Италия.

Групата от 12 представители на МИГ Чирпан участва в поредица от срещи, разговори и дискусии посветени на темата за развитието на бизнес на село и ролята на МИГ в управлението на територията „отдолу нагоре”.

Покана до всички заинтересовани страни

Покана до всички заинтересовани страни

КИП одобри подадените Заявления по Втора покана на МИГ Чирпан

КИП одобри подадените Заявления по Втора покана на МИГ Чирпан

Приключи приема на проекти по Първа покана към СМР на МИГ Чирпан

Приключи приема на проекти по Първа покана към СМР на МИГ Чирпан

В периода на приема 03.08.2012 г. – 10.09.2012 г. в офиса на МИГ Чирпан постъпи едно заявление за подпомагане. Проекта е по мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства”.

Проведоха се поредните обучения на екипа на МИГ и местни лидери

Проведоха се поредните обучения на екипа на МИГ и местни лидери

През периода 14 – 21 май 2012 г. се проведоха следните обучения заложени в дейностите на МИГ Чирпан:
- Дейност 5, Задача 5.1. Обучение на местни лидери за придобиване на знания за СМР;
- Дейност 5, Задача 5.2. Обучение на местни лидери за придобиване на умения за разработване на проект и подготовка на пакет от документи за кандидатстване по СМР;
- Дейност 5, Задача 5.3. Обучение на местни лидери от уязвими групи за придобиване на знания за СМР;

Pages