Начало

П о к а н а

П о к а н а

 

П О К А Н А

МИГ Чирпан кани всички бенефициенти към Стратегията за местно развитие, местни лидери, представители на бизнеса, земеделски производители, представители на читалища, неправителствени организации, граждани и медии на Информационно събитие. Същото има за цел да се представи напредъка по прилагане на Стратегията на територията.

Информационната среща ще се състои на 25 март 2015 г. в Голяма заседателна зала на Община Чирпан, етаж 1. Начален час 13.00 часа.

Заповядайте!

ПГСС гр. Чирпан удължава срока за набиране на кандидати за обучение

ПГСС гр. Чирпан удължава срока за набиране на кандидати за обучение

 

ПГСС гр. Чирпан удължава срока за набиране на кандидати за обучение по курс "Трайни насаждения" до 13.03.2015 г.

Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

 

ПГСС гр. Чирпан набира кандидати за обучение

ПГСС гр. Чирпан набира кандидати за обучение

 

ОБЯВА

ПГСС ГР. ЧИРПАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ ПО ДОГОВОР №34/1/1110822:

„Устойчиво управление на земеделската земя“ – 30 часа – брой курсисти 10.
Начало на курса – 23.02.2015 г.; Край на курса – 27.02.2015 г.
Срок за набиране на кандидати – 21.01.2015 г. - 20.02.2015 г.;

Фолклорната магия, наследена от предците, живее в детските сърца!

Фолклорната магия, наследена от предците, живее в детските сърца!

 

Първи реализиран общински проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

Първи реализиран общински проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

 

МИГ Чирпан обявява нов прием на проектни предложения

МИГ Чирпан обявява нов прием на проектни предложения

 

Пътуване с практическа насоченост в Италия

Пътуване с практическа насоченост в Италия

 

Pages