Фолклорната магия, наследена от предците, живее в детските сърца!

Фолклорната магия, наследена от предците, живее в детските сърца!

 

На 30 октомври 2014 г. в ЦДГ „Слънце” се проведе концерта „Традициите са живи”. Музикалната фиеста е част от Проекта на СНЦ „Настоятелство към ЦДГ „Слънце”-Чирпан, който се реализира към Стратегията на МИГ Чирпан, ПРСР 2007-2013 г., мярка 323Б ”Опазване и подобряване на културното наследство”. С безвъзмездната финансовата помощ в размер на 13 541.60 лв. е закупена озвучителна техника, мултимедия, екран, преносим компютър. Малчуганите се радват и на нови 30 броя народни носии 20 ямурлуци. В рамките на проекта ще се проведат – кръгла маса, изложба с материали от реализацията на проекта, издаване на книжка със сценарии от народни празници.