СНЦ „МИГ Чирпан" удължава срока за кандидатстване по отворените седем процедури за подбор на проектни предложения