СНЦ „МИГ Чирпан" обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически сътрудник