СНЦ "МИГ Чирпан" удължава срока по обявения конкурс за заемане на 1/една/ щатна бройка за длъжността Технически сътрудник.Крайна дата за подаване на документи 31.08.2019г.