СНЦ МИГ Чирпан организира еднодневни работни срещи по населените места И обучения на местни лидери на Тема Често допускани грешки при изпълнение и отчитане на проекти по график, както следва:

 

Работни срещи:
 • Село Зетьово – 31.05.2022г. от 10.00 часа в Читалището
 • Село Целина – 31.05.2022г. от 12.00 часа в Клуба
 • Село Малко Тръново – 01.06.2022г. от 10.00 часа в Читалището
 • Село Свобода 01.06.2022г. от 14.00 часа в Читалището
 • Село Спасово – 02.06.2022г. от 10.00 часа в Читалището
 • Село Рупките – 02.06.2022г. от 12.00.часа в Кметството
 • Село Винарово – 07.06.2022г. от 10.00 часа в Читалището
 • Село Златна ливада – 07.06.2022г. от 12.00 часа в Клуба
 • Град Чирпан – 08.06.2022г. от 10.00 часа в малката зала на Община Чирпан
 • Град Чирпан – 08.06.2022г. от 12.000 часа в офиса на МИГ
Еднодневни обучения:
 • град Чирпан - 14.06.2022г. от 9.45ч. в офиса на МИГ Чирпан
 • град Чирпан - 15.06.2022г. от 9.45ч. в залата на Община Чирпан