П о к а н а

П о к а н а

 

П О К А Н А

МИГ Чирпан кани всички бенефициенти към Стратегията за местно развитие, местни лидери, представители на бизнеса, земеделски производители, представители на читалища, неправителствени организации, граждани и медии на Информационно събитие. Същото има за цел да се представи напредъка по прилагане на Стратегията на територията.

Информационната среща ще се състои на 25 март 2015 г. в Голяма заседателна зала на Община Чирпан, етаж 1. Начален час 13.00 часа.

Заповядайте!