ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН

На 07 юни 2018 г.  в НЧ „Селски будилник -1906“ с. Зетъово, община Чирпан се проведе информационна конференция, която е част от планираните дейности за популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЧИРПАН“ .

 Село  Зетьово беше избрано от екипа ни за домакин на събитието, тъй като през изминалия програмен период 2007-2013 г. по Програма за развитие на селските райони, ЛИДЕР и МИГ Чирпан там бяха успешно реализирани три проекта от публични и частни бенефициенти.

 На информационното събитие присъстваха земеделски производители от района, представители на образователни институции, представители на кметството, на читалището и неправителствени организации, както и служители на Областен информационен център гр. Стара Загора.

Основни акценти в програмата на конференцията бяха възможностите за финансиране към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Чирпан, новите моменти и изменения в нормативната база, свързани с подготовка, кандидатстване и оценка на проектни предложения.

 

Благодарим на всички участници за проявения интерес към дейността МИГ Чирпан и възможностите, които предоставя Сдружението за развитие на територията!

МИГ ЧИРПАН

07.06.2018 г.

 

СНИМКИ: