Покана за еднодневни обучения

СНЦ „МИГ Чирпан”  кани всички заинтересовани лица да се включат в планирани еднодневни обучения, свързани с изпълнение, отчитане и мониторинг  на проекти в  изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Чирпан, по график както следва:

24.08.2020г. от 10,00 ч.  в Читалище  с. Зетьово

25.08.2020г. от 10.00 ч.  в Кметство  с. Целина

26.08.2020г. от 10.00 ч.  в Читалище с. Свобода

27.08.2020г. от 10.00 ч. в Читалище с. Спасово

01.09.2020г. от 10.00 ч.  в Кметство с. Златна ливада

02.09.2020г. от 10.00 ч. в малката зала на Община Чирпан

03.09.2020г. от 10.00 ч. в ОУ "Васил Левски"

08.09.2020г. от 10.00 ч. в ПГСС гр.Чирпан

09.09.2020г. от 10.00 ч.  в Офиса на МИГ Чирпан

10.09.2020г. от 10.00 ч.  в Офиса на МИГ Чирпан

Обученията са безплатни и свободни за всички желаещи.

Допълнителна информация и заявки за участие се приемат на електронна поща  migchirpan@abv.bg или на телефон  0887/ 874 054 - г-жа Диана Хаджиатанасова.