ПГСС гр. Чирпан набира кандидати за обучение

ПГСС гр. Чирпан набира кандидати за обучение

 

ОБЯВА

ПГСС ГР. ЧИРПАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ ПО ДОГОВОР №34/1/1110822:

„Устойчиво управление на земеделската земя“ – 30 часа – брой курсисти 10.
Начало на курса – 23.02.2015 г.; Край на курса – 27.02.2015 г.
Срок за набиране на кандидати – 21.01.2015 г. - 20.02.2015 г.;

„Трайни насаждения“ – 150 часа, брой курсисти – 15.
Начало на курса – 23.02.2015 г.; Край на курса – 28.03.2015 г.
Срок за набиране на кандидати – 21.01.2015 г. – 20.02.2015 г.;

„Растениевъдството – традиции и иновации“ – 150 часа – брой курсисти 18.
Начало на курса – 04.03.2015 г.; Край на курса – 04.04.2015 г.
Срок за набиране на кандидати – 26.01.2015г. – 26.02.2015г.

И трите курса ще бъдат проведени в ПГСС гр. Чирпан, съгласно одобрената учебна програма и преподаватели /от 14.00 часа до 19.10 часа/.
Обучението на кандидатите е за сметка на проект по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ с осигурен пълен пансион - нощувка, храна и средства за транспортни разходи.

Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 21 от Наредба № 23 от 14.07.2008г.

Класирането на кандидатите, ще се извърши съгласно условията на чл. 34, ал. 3 и 4 от Наредба № 23 от 14.07. 2008 г.

На завършилите обучение чрез курсовете, се издава удостоверение.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
гр. Чирпан, ул. “Г. Димитров” №78, тел. 0416/ 9 2413,
e-mail: pgss_ch@abv.bg