Обучение местни лидери Август 2018

Обучения на тема „Изпълнение и отчитане на проекти”

През месец август на територията на МИГ Чирпан се проведоха две двудневни обучения за местни лидери на тема ”Изпълнение и отчитане на проекти”.

 Целта на обученията беше участниците да получат знания за основните моменти след подписване на договор за предоставяне на  финансова помощ. Какви са основните положения при изпълнението на проекта, правила при изпълнение и отчитане на дейностите,  условията за изплащане на  финансовата помощ, публичност и др.

В обучителните сесии участваха земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производството и услугите, хора упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации.