Конкурс за избор на външни експерт-оценители - 2019 г

СНЦ „МИГ Чирпан“ отправя ПОКАНА  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ -  ОЦЕНИТЕЛИ за допълване на базата данни на  СДРУЖЕНИЕТО

Повече информация, както и образци на документи може да намерите в сайта на сдружението www.migchirpan.eu раздел Документи. Крайният срок е 14.01.2019г