За Нас

Списък на членовете на Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Чирпан"

№ Име, фамилия Позиция Организация, която представлява
1 Валентин Ангелов- Председател на УС - СНЦ "Детско - юношески спортен клуб Ангелов"
2 Атанаска Тотева - член на УС  "Алдея-М-Тотева,Колева и Сие" СД
3 Георги Цветков – член на УС - СНЦ  „Спортен клуб ВК-Яворов” гр. Чирпан
4 Киро Пенев  - член на УС   ОУ"Васил Левски" гр. Чирпан
5 Паньо Христов- член на УС  ЗК"Съгласие", с.Зетьово
6 Слави Стайков - член на УС- "Агроконсулт - 2000", Чирпан
7 Таня Стоянова - член на УС – СНЦ "Училищно Настоятелство към ТСС "Найден Стоянов" - Чирпан

 

Персонал на МИГ Чирпан:

Деляна Николова - Изпълнителен директор
Диана Хаджиатанасова - експерт по прилагане на СВОМР
Таня Петрова - счетоводител