За Нас

Списък на членовете на Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Чирпан"

№ Име, фамилия Позиция Организация, която представлява
1.Валентин Ангелов - Член на УС - СНЦ "Детско - юношески спортен клуб Ангелов"
2.Атанаска Тотева - Председател на УС  "Алдея-М-Тотева,Колева и Сие" СД
3.Георги Цветков – Член на УС - СНЦ  „Спортен клуб ВК-Яворов” гр. Чирпан
4.Киро Пенев  - Член на УС   ОУ"Васил Левски" гр. Чирпан
5.Паньо Христов- Член на УС  ЗК"Съгласие", с.Зетьово
6.Слави Стайков - Член на УС- "Агроконсулт - 2000", Чирпан
7.Таня Стоянова - член на УС – СНЦ "Училищно Настоятелство към ТСС "Найден Стоянов" - Чирпан
 

 

Персонал на МИГ Чирпан:

Деляна Николова - Изпълнителен директор
Диана Хаджиатанасова - експерт по прилагане на СВОМР
Таня Петрова - счетоводител
Тодор Иванов Тодоров - технически сътрудник