График за провеждане на работни срещи по населените места на територията на СНЦ „МИГ Чирпан“ за периода 01.06.2021г. – 17.06.2021г.