Годишен индикативен график за прием на проектни предложения за 2021 г.