Актуализиран график за прием на проектни предложения през 2019 г.