Актуализиран годишен индикативен график за прием на проектни предложения за 2020 г.